Jezusek Palmowy

Jezusek Palmowy. Według polskiej legendy wszystkie osły za swoje zasługi dla Jezusa zostały naznaczone znakiem krzyża (mają na grzbiecie krzyżujące się ciemne pręgi).