Rzeźba proroka Symeona, któremu wg legendy Jan Wnęk nadał swoją twarz (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

Rzeźba proroka Symeona, któremu wg legendy Jan Wnęk nadał swoją twarz (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)