Jeden ze znalezionych kamiennych toporków.

Jeden ze znalezionych kamiennych toporków.