Mikroskop (epi-)fluorescencyjny Olympus BX61, sprzężony z kamerą cyfrową.