Naczynie gliniane odkryte wśród przepalonych kości, foto: Ł. Miechowicz.

Naczynie gliniane odkryte wśród przepalonych kości, foto: Ł. Miechowicz.