Szczątki konia podczas analizy, fot. Ł. Miechowicz

Szczątki konia podczas analizy, foto: Ł. Miechowicz.