Tak prezentuje się figurka z Modlnicy

Tak prezentuje się figurka z Modlnicy. Foto: Albert Zastawny.