motyl, modraszkowate

Motyl z rodziny modraszkowatych.