drzeworyt kołtryna kosz z kwiatami

Kołtryna: kosz z kwiatami. Kołtryna wykonana z XIX-wiecznego klocka drzeworytniczego z warsztatu Kostryckich w Płazowie. Zbiory Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.