Janosik ze zbójnikami drzeworyt Jan Hrynkowski

Janosik ze zbójnikami. Odbitka wykonana z klocka drzeworytniczego, którego autorem jest Jan Hrynkowski, ok. 1918 r. Zbiory Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.