topór bojowy Czermnie

Topór bojowy znaleziony w fosie grodu. Foto: A. Kokowski