Ortofotomapa (w uproszczeniu zdjęcie lotnicze) tego samego obszaru. Widać w zasadzie jedynie korony drzew.

Ortofotomapa (w uproszczeniu zdjęcie lotnicze) tego samego obszaru. Widać w zasadzie jedynie korony drzew.