lidar zdjęcie

Uzyskany dzięki LIDAR-owi Numeryczny Model Terenu. Widać biegnące fałdy znaczące przebieg kolejnych warstw wapieni o różnej odporności. W południowej części rozlokowane są zgodnie z ich biegiem pozostałości pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego „Korycizna”. Na północ od nich świetnie widać trzy skupiska pozostałości nowożytnych łomów wapienia. Na większości badanego obszaru widać też ślady pól ornych zapewne z początków ubiegłego stulecia.