odblaski

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. (Ustawa z dn.20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym.)