Wyróżnienie: Pozostałości cmentarza greckokatolickiego na terenie nieistniejącej już wsi Brusno Stare w gminie Horyniec-Zdrój.

Wyróżnienie: Pozostałości cmentarza greckokatolickiego na terenie nieistniejącej już wsi Brusno Stare w gminie Horyniec-Zdrój.