Wyróżnienie: Fragment rozległego dawnego cmentarza greckokatolickiego we wsi Podemszczyzna w gminie Horyniec-Zdrój.

Wyróżnienie: Fragment rozległego dawnego cmentarza greckokatolickiego we wsi Podemszczyzna w gminie Horyniec-Zdrój.