Miejsce pierwsze: Zamek w Niedzicy.

Miejsce pierwsze: Zamek w Niedzicy.