Zaćma (katarakta)

Zaćma jest jedną z przyczyn ślepoty. Polega ona na mętnieniu soczewki oka co sprawia, że widzimy mniej wyraźnie. Choroba ta bywa nazywana także kataraktą. Starożytni uważali, że wywołuje ją płyn zapalny spływający z mózgu do oka podobnie jak Nil po katarakcie.