Drewniane pale – elementy wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych wokół Sandomierza.

Drewniane pale – elementy wczesnośredniowiecznych umocnień obronnych wokół Sandomierza. Fot. M. Bajka.