prototyp matrycy dla niewidomych opracowany na AGH.

Prototyp matrycy dla niewidomych opracowany na AGH.