Hugo Steinhaus

Hugo Steinhaus w 1986r. Zdjęcie pochodzi z księgi pamiątkowej Gimnazjum w Jaśle.