Barszcz Sosnowskiego. Kwiatostan.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną monokarpiczną. Oznacza to, że przechodzi on jednorazowo fazę generatywną, tj. tylko raz wydaje owoce i nasiona, po czym obumiera. Nie rozmnaża się wegetatywnie. W optymalnych warunkach rozwoju jest to roślina dwuletnia, jednak gdy jakiś czynnik przeszkodzi w zakwitnięciu i wydaniu nasion, może rosnąć 3 lub nawet 4 lata. Barszcz jest niesłychanie plenny, może wytworzyć do 20 tysięcy owoców, tzw. rozłupek zawierających po dwa nasiona, czyli łącznie 40 tysięcy nasion. Ocenia się, iż rośliny z jednego hektara mogą wydać ilość nasion wystarczającą na obsianie 100-200 hektarów. Autor zdjęcia: Hugo.arg. Źródło: Wikipedia