Małopolska jest regionem, w którym wielokulturowość jest wpisana w krajobraz kulturalny od czasów Jagiellonów. Czerpiąc z tej tradycji stworzono Festiwal Małopolska Wielu Kultur ukazujący różnorodność kulturową i etniczną regionu oraz animujący dialog międzykulturowy.

Udostępnij

Przez dwa lata (od kwietnia 2011 do marca 2013) w ramach Festiwalu zostanie zorganizowany szereg przedsięwzięć kulturalnych oraz popularno-naukowych. Nie zabraknie ciekawych wykładów, prezentacji multimedialnych, odczytów, koncertów, wystaw czy wieczorów poetyckich. W ośmiu kwartalnych blokach tematycznych organizatorzy chcą zaprezentować bogactwo kulturowe Małopolski (m. in. Łemków, Ormian, Romów, góralską grupę etniczną i krakowskie klimaty).

Inauguracyjny wykład profesora Michała Rożka pt.: „Kraków, Małopolska, królewsko-cesarsko-papiesko-noblowskie koneksje i reminiscencje” połączony z recitalem Agaty Kogut, odbędzie się już 6 kwietnia w Zatorze.

Szczegóły oraz harmonogram wydarzeń znaleźć można na stronie projektu www.malopolskawielukultur.pl.

 

Tags: , , ,