III miejsce - KGW Targanice

III miejsce – KGW Targanice